Janka, Maťo a Zdeňka absolvovali skúšky na výškové práce