Zemianské Sady

Výbuch domu 18.8.2008 v Zemianskych Sadoch – vyhľadanie miesta nálezu osoby. Už samotný fakt, že hľadáme miesto, kde sa nachádza telo, je deprimujúci.