Medzinárodné sústredenie v Hronovciach  3-7.09.2008