Cvičenie sa uskutočnilo priestoroch Pokroku, tohto času Merkuri market.