Dňa 1-3.05.2009 sa konalo spoločné cvičenie na Morave, kde sa zúčastnili viaceré slovenské záchranárske organizácie, ZKZ(Združenie kynológov záchranárov), KZZ (Kynologický záchranný zbor), KPZ (Klub psovodov záchranárov) a Juhomoravská záchranná brigáda z Moravy. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie osôb v ruinách a v lese. Na konci sústredenia boli preteky v družstvách, kde sme sa umiestnili na peknom 4 mieste (Martin Ďurnek, Ing.Jana Haasová) v ruinách a 2 mieste (Jarka Stenchlákova) v lese.Sme radi, že na tomto sústredení sa spojili viaceré organizácie a vytvorili veľký tím. Pri častejších spoločných akciách sa budeme scelovať a poznávať navzájom a tým sa skvalitní naša záchranárska práca. V budúcnosti budeme radi, keď sa k nám pridajú ešte aj iné organizácie. Za kvalitne pripravenú akciu na profesionálnej úrovni ďakujeme organizátorom Peťovi Šoškovi ml. a Jurajovi Palešovi.