Dňa 5-7.06.2009 sa konalo sústredenie kynológov v Malackách, ktoré organizovala bratislavská organizácia BKZB ( Bratislavská kynologická záchranárska brigáda ).Sústredenia sa zúčastnili viaceré kluby zo Slovenska, KZZ (Kynologický záchranný zbor), LKZB ( Liptovská kynologická záchranárska brigáda), HKZB ( Holičská kynologická záchranárska brigáda). Využili sme priestory Záchrannej brigády hasičského zboru Malacky. V týchto priestoroch sa cvičilo vyhľadávanie osôb v ruinách a v budovách. Na plošné vyhľadávanie boli určené vojenské priestory Kuchyňa, kde na úkryty boli využité vojenské zákopy a bunkre. Celá akcia bola veľmi dobre organizovaná a týmto chceme poďakovať organizátorom a pánovi Jánovi Pöthemu.