Záchranárske skúšky podla IPO-R.

Dňa 7.11.2009 sa uskutočnili skúšky podľa IPO -R, ktoré organizoval klub KPZ SR. Rozhodovala na nich Hela Pavlíková a ani pri jednom psovodovi nepoľavila zo svojej prísnosti a objektivity. Na skúškach sa zúčastnilo 11 psovodov z rôznych kynologiských organizácií. Z nášho klubu sa na skúškach RH FL A zúčastnil Maťo s berňáčkou Dorkou. Poslušnosť a obratnosť dopadla výborne, ale špeciálka Dorke nevyšla, jeden z dvoch figurantov bol ukrytý tak úspešne, že ho neobjavil ani jeden zo psov, aspoň vieme, v čom máme rezervy a v našom výcviku pokračujeme .