Skúšky z NSPZT v Bratislave

Dňa 17 a 18.10.2009 sa konali skúšky v Bratislave na cvičisku ZKZ SR. Prvý deň bola skúška z národného skúšobného poriadku, kde bol rozhodca Ján Pothe. Zuzana a Martin sa zúčastnili na skúške SVZM (skúška všestranného záchranárskeho minima ). Táto skúška sa skladá zo štyroch časti: stopa, poslušnosť, prekážky a špeciálna práca. V troch častiach sa obom podarilo uspieť veľmi dobre, no na stopa sa im prestalo dariť a nemali dostatok bodov na zvládnutie skúšky. Zuzana aj Martin však nemajú hlavu v smútku a skúsia to znova a tentoraz budú viac veriť svojim psíkom . Z čoho plynie, že aj psovod sa má stále čo učiť.