V dňoch 26.-28.03.2010 sa uskutočnilo spoločné cvičenie vo Varíne. Na tomto cvičení sa zišli tri kluby, ktoré sú členmi ZKZ, dva zo Žiliny ( PZŽ SR, KPZ SR ), jeden z Bratislavy ( BKZB ) a jedna členka z KZZ. Toto cvičenie bolo hlavne zamerané na poslušnosť, obratnosť a špeciálne práce v lese a ruine podľa skúšobného poriadku IRO – R. Prvý deň v doobedňajších hodinách sme sa zamerali na výcvik poslušnosti a obratnosti, a poobede sme cvičili špeciálne práce v lese. Na druhý deň sme mali na programe výcvik v ruine. Organizátori nám na začiatok pripravili simulovanú pátraciu akciu, ktorá bola zameraná na vyhľadávanie nezvestných osôb v ruine a jej okolia. Po pátracej akcii sme pokračovali vo výcviku pachových prác. Týmto sa chceme poďakovať rozhodkyni Helene Pavlikovej, ktorá nám odovzdávala vzácne skúsenosti.