Dňa 10.10.2010 sa uskutočnila na našom cvičisku veľká brigáda na zveľadenie výcvikových priestorov. Na brigáde sa zúčastnilo 13 ľudí. Teší nás, že zúčastnený neboli len naši členovia ale aj členovia iných klubov a naši nadšenci.