Skúšky Varín  IPO – R.

Dňa 23.10.2010 náš klub PZŽ SR usporiadal skúšky podľa skúšobného poriadku IPO-R. Na skúškach sa zúčastnilo 12 psovodov z rôznych klubov Slovenska. Rescue – Trenčianske Teplice, KPZ SR, KDK, Polícia Slovenska, KZZ, K-7,Dog academy a PZŽ SR. Skúšky rozhodovala rozhodkyňa Helena Pavlíková zo združenia ZKZ SR. Od nás sa zúčastnil skúšok Martin Ďudnek s  Dorou RH-FL A a Zuzana Repáňová s Tyrom RH-T A a Meggy RH-E FL. Úspešne zložiť skúšku sa podarilo trom psovodom. Julo Rebeťák a pes Hugo RH-E FL, Miloš Kubík a suka Laura RH-FL A, Zuzana Repáňová a pes Tyro RH-T A. Najlepší výkon v špeciálnych prácach predviedol Michal Ďurica so psom Caxo 198 bodov. V poslušnosti 47 bodov a obratnosti 45,5 bodov bol najlepší Martin Ďurnek. Veľké ďakujem patrí  všetkým, čo sa podieľali na uskutočnení skúšok a zvlášť figurantom. ĎAKUJEME.