Deň Kofola

Dňa 4.6.2011 sme boli pozvaný na ukážku pre deti. Tento deň bol zameraný na  záchranu života a zdravia ľudí. Boli tu pozvané viacero záchranných zložiek ako hasiči, Falck, Horská služba a my psovodi. My sme krátkou ukážkou predviedli poslušnosť a špeciálne práce. Za spolupráci s horskou službou sme predviedli krátku ukážku vyhľadania nezvestnej osoby a transport nejdenej osoby za pomocou lanovky a ošetrenie zdravotnou službou Falck.