Skúšky Varín IPO – R.

Dňa 8.10.2011 sa uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšobného IPO – R . Skúšky zorganizoval náš klub PZŽ SR. Na skúškach sa zúčastnilo 14 ľudí z rôznych klubov Slovenska ( CCES, BKZB, KDK, LKZB, KZZ, Sanedok, PZZ SR ). Skúšky rozhodovala rozhodkyňa Andrea Adamčiaková zo združenia LKZB.  Na skúškach sa zúčastnili aj naši psovodi Martin Boka, Jozef Vrábel, Miloš Jánošík a Martin Ďurnek. Prví traja absolvovali RH E plochu. Túto skúšku sa im nepodarilo  úspešne absolvovať. Martin Ďurnek  absolvoval  FL B a poslušnosť mal na 40 b, obratnosť 47 b, špeciálne práce 183 známka Veľmi dobre.  Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným za profesionálny prístup a figurantom, ktorí museli pretrpieť vrtochy počasia.