Dňa 26-28.01.2012 sme sa zúčastnili školenia prvej pomoci, ktorú organizoval náš klub PZŽ SR v Kunerade. Školenia sa zúčastnili naši členovia a členovia CCES. Inštruktor školenia bol Ján Ďurej, ktorý pôsobí ako profesionálny záchranár rýchlej zdravotnej služby. Školenie bolo zamerané  hlavne na praktickú časť prvej predlekárskej pomoci. Mali sme možnosť si nacvičiť resuscitáciu dospelého človeka na figuríne. Týmto by sme chceli poďakovať firme FALCK, za zapožičanie zdravotníckych pomôcok, bez ktorých by nebolo možné školenie absolvovať.