Pátracia akcia po nezvestnej 45r. žene z Martina – Záturčia.

Dňa 15.3.2012 sme boli požiadaní našimi kolegami Hasičmi z Priekopy o pomoc pri hľadaní po nezvestnej 45 ročnej Adriane Hjadlovskej z Martina. Na akcii sa zúčastnilo 13 dobrovoľných hasičov z Priekopy, 4 zo Záturčia, 12 psovodov zo Žiliny ( KPZ, PZŽ SR ) a 4 z Martina ( KZZ ). Menovaná si so sebou nezobrala žiadne doklady, mobil a nikomu nepovedala kde ide a z toho dôvodu sme nevedeli kde začať pátranie. Boli predpoklady o spáchaní samovraždy.  Prehľadával sa rozsiahly terén v Martine, v časti mesta Záturčie, kde aj bývala. Prepátraval sa breh miestneho potoka Turiec až po sútok k Váhu, železničné trate,  okolie partizánskeho cintorína a okolité lesy a cesty ktoré menovaná využívala na prechádzky. Po 8 hodinách sme pátranie ukončili a nezvestnú ženu sa nám nepodarilo nájsť.