Skúšky podľa  Národné skúšobného poriadku.

Dňa 15.4.2012 sa konali skúšky v NSZP v Bratislave. Z nášho klubu PZŽ SR sa zúčastnili štyria členovia. Martin Ďurnek s Dorkou, Zuzana Repáňová s Tyrom absolvovali skúšku SPZP P1 a  Martina Reková s Emanom a Jozef Vrábel s Giadou absolvovali skúšku SVZM. Rozhodca skúšok bol Ján Pöthe. Skúšky sme Všetci absolvovali úspešne. Priebeh skúšky bol  plynuli, dobre zorganizovaný a tým sa chceme poďakovať  organizátorom.