Dňa 07-10.06 2012 sa uskutočnilo tretie sústredenie KONČITA. Ako aj po minulé roky sme sa zišli v hojnom počte na lezeckom sústredení. Prví deň sme si zopakovali lezeckú techniku z minulého roka a prvolezci sa naučili základnú lezeckú techniku. Druha polovica mužstva zatiaľ cvičila špeciálne pachové práce so psami v blízkom lese. V poobedňajších hodinách sme pripravili lanovú dráhu, kde si mohol každý svoju techniku nacvičiť a zdokonaliť. Tu mal každý možnosť si vyskúšať žumarovanie , prepnutie na lanovku, vytiahnuť si psíka za pomoci kladky a upevniť si ho na svoj postroj prekonať lanovku a zlaniť späť na zem. Na druhý deň sme mali pripravené cvičenie na krásnej a náročnej skale. Boli sme rozdelený do dvoj členných družstiev. Úloha znela „ zachrániť turistu, ktorý spadol na skalný previs “ Družstvo muselo vyžumarovať na skalu, lokalizovať zraneného turistu, pomocou zlaňovacej techniky sa k nemu dostať. Zaistiť ho proti pádu, obliecť ho do evakuačného postroja a, za pomoci zlanovacej techniky ho evakuovať dole zo skaly na zem. V nedeľu sme mali oddychoví deň. Mali sme možnosť fárať do neďalekej  bane a zostúpiť do hĺbky  310m pod zem. Je to veľký zážitok oboznámiť sa ako sa ťaží naše čierne zlato.