V sobotu 26.6.2012 sa naši psovodi Martin Boka, Jozef Vrábel, Ján Repáň, Ján TIFO, Monika, Miška, Miloš Jánošík, Martina Reková spolu so svojimi psami, na pozvanie dobrovoľného hasičského zboru Martin –Priekopa, zúčastnili taktického cvičenia na Martinkách. Súčasťou cvičenia, bolo preveriť efektnívnu komunikáciu medzi jednotlivými zložkami pri hasení lesného požiaru spôsobeného horiacou chatou. Na cvičení sa zúčastnilo 120 dobrovoľných hasičov, ktorí boli rozdelení na jednotlivé stanovištia, kde hasili požiar. Našou úlohou, bolo prehľadať úsek lesa mimo požiaru a nájsť nezvestné osoby, ktoré unikli z horiacej chaty. Podarilo sa nám nájsť 3 osoby, ktoré sme ošetrili na mieste a zabezpečili im transport k hlavnému stanu. Štvrtú osobu, ktorá bola v bezvedomí sme pomáhali naložiť do záchranky. Dohromady bolo nájdených 11 osôb. Akcia preverila drobné nedostatky v komunikácii, no všetci sme sa zhodli na tom, že podobné akcie budú vítané aj častejšie.