Národné skúšky Bratislava 6-7.10.2012

Dňa 6-7.10.2012 sa uskutočnili skúšky v Bratislave podľa národného skúšobného poriadku. Rozhodca skúšok bol Ján Pöthe.  Účasť bola veľká tak museli byť skúšky rozdelené na dva dni. Z nášho klubu sa zúčastnili šiesti členovia. Janko Ďurej s Brutusom, Jozef Vrábel s Giadou na skúšku SPZP – P1, Martin Šlížek so Sárou na skúšku SPZM, Maťa Reková s Emanom na skúške SPZP – R1, Zuzka Repáňová s Tyrom a Martin Ďurnek s Dorkou na skúške SPZP – P2 a ďalší štyria členovia s CCES. Bilancia úspešnosti skúšok nebola moc priaznivá. Z nášho klubu úspešne absolvovali iba dvaja psovodi  Zuzka Repáňová a Martin Ďurnek. Ostatný si to zopakujú nabudúci rok a dúfame, že úspešne.