Zase sme sa zišli veľká parta 14 psovodov a išli sme si pocvičiť špeciálne pachové práce. Tento krát sme zašli do nových priestorov areálu Simu k naším kolegom hasičom z Vrútok. Priestory boli pre nás a aj pre našich  psíkov úplné nové. Mali sme k dispozícii dve budovy  bývalej kuchyne a bývalých  vojenských skladov. Priebeh výcviku bol na profesionálnej úrovni  a boli sme s výkonmi našich psíkov spokojný. Za pomoc sa chceme poďakovať aj našim kamarátom  Tomašovi, Julovi a Marianovi za pomoc pri cvičení.