Medzinárodný deň detí vo Varíne.

Nemáme si ani kedy odpočinúť a je tu ďalšia ukážka vo Varíne pre naše malé ratolesti. Naša organizácia bola pozvaná na ukážku do Varína v rámci MDD. Predviedli sme im ukážku našich psov, ktorá sa skladala z krátkej poslušnosti, ukážky zložitejších cvikov a vyhľadanie nezvestnej osoby. Ďakujeme za pozvanie pánovi Sečkárovi a pánovi starostovi Willigerovi.