Ukážky v Bratislave s kolegovcami Falck Academy.

Zase sme sa zúčastnili na ukážke pre deti v rámci MDD, ale tento krát v Bratislave v spolupráci s Falck Academy. Ako zakaždým sme predviedli ukážky poslušnosti našich psov a špeciálne práce s lanovou technikov. Pre deti sme urobili lanovú dráhu, o ktorú bolo zasa najväčší záujem. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.