V nedeľu 22.9.2013 sa na našom cvičisku konala ďalšia brigáda v tomto roku. Počas niekoľkých hodín sa urobil kus práce.

  • Podvalmi sme oddelili cvičnú plochu od prekážkovej plochy.
  • Druhýkrát sa natreli všetky prekážky.
  • Okolo oplotenia sa vykosili nadbytočné porasty.
  • Oplotila sa plocha okolo klubovne.
  • Dokončil sa strop v našej útulnej klubovni.

Priebežne počas brigády bolo zabezpečené občerstvenie a pitný režim. V ten deň sa urobil kus práce, čo bolo aj vidieť. Myslím, že môžem povedať za každého zúčastneného, že odchádzal s pocitom dobre vykonanej práce, veď všetko robíme pre nás a najmä pre tých našich hafanov.