Ukážka pre Dom sociálnych služieb v Žiline.

Boli sme oslovený s prosbou o krátku návštevu a ukážku pre ľudí z Domu sociálnych služieb. Po príchode  do miestnosti sa na nás uprelo niekoľko zvedavých pohľadov a vrelé privítanie.  Z ich nadšenia bolo jasné, že sa nás nevedeli už dočkať.  A tak sme neotáľali a začali sme. Po krátkom vysvetlení  čo sme a čo robíme  sme sa pustili do ukážky poslušnosti  s Dorkou a potom Zuzka s Oliverom. Ľudia v miestnosti boli úžasný.  Po krátkej ukážke sa spustila lavína otázok na nás, psíkov a Olivera.  Proste som bol prekvapený koľko veľa veci ich zaujímalo z nášho záchranárskeho života. Počas pýtania sa a odpovedania chodili naši psíkovia pomedzi nich a mohli sa s nimi hrať a hladkať ich. Olivera sme im nosili na rukách a kto chcel tak ten si ho mohol vziať do náručia, alebo si ho pohladkať. Z tohto stretnutia som mal veľmi dobrý pocit a odchádzal som s údivom, že aj keď sa jedná o psychicky postihnutých ľudí,  prejavili  veľký záujem o našu záchranársku prácu rôznymi otázkami  a záujmom nás počúvať. Sľúbili sme im návštevu cez  leto, kedy budeme  mať možnosť im ukázať z našej záchranárskej činnosti omnoho viacej  a budú sa mať možnosť aj zapojiť do nášho výcviku. Už sa tešíme na leto a ďalšiu ukážku.