Ukážka v Súkromnej materskej škole.

Dnes sme prijali pozvanie od riaditeľky Súkromnej materskej školy, V. Javorku v Žiline a navštívili sme ich zariadenie.  Deti nás už očakávali v miestnosti pousádzane na stoličkách, kde sme mali vytvorený priestor na našu kynologickú ukážku. Týmto naším najmenším divákom sme porozprávali o našej práci a ukázali im krátku ukážku poslušnosti našich psíkov a Olivera. Nás a našich štvornohých pomocníkov deti  odmeňovali potleskom. Na rozlúčku naši psíkovia  dostali piškótky, Oliver jabĺčka a Ja so Zuzkou pekné kytice kvetov.

Ďakujeme.