Ukážka v Materskej škole na Varšavskej ulici v Žiline.

Tak ako je u nás zvykom neodmietnuť pozvanie pre našich najmenších občanov, tak sme prijali pozvanie a prišli sme do materskej školy na Varšavskej ulici v Žiline. Porozprávali sme im o našej záchranárskej činnosti a predviedli sme im poslušnosť našich štvornohých pomocníkov. Oliver a Natan predviedli nové cviky, ktoré sa za ten čas naučili. Za krátku ukážku našich štvornohých priateľov, deti odmenili  vytrvalým škrabkaním a hladkaním. Ďakujeme  za pozvanie.