V pondelok 27.1. vo večerných hodinách bol náš klub PZŽ SR oslovený o pomoc pri pátraní po nezvestnej Lenke Struhačkovej. Lenka bola vášnivá turistka a bolo veľa zavádzajúcich informácii kde by mala byť a kde bola naposledy videná. Rodina požiadala o lokalizáciu Lenkinho mobilného telefónu a tá si ho nechala doma. Lenka mala naplánované isť na chatu Borišov, ale že vraj bola videná na vlakovej zástavke Šútovo potom bola ďalšia informácia, že bola videná ako stopuje pri ceste smer Liptovsky Mikuláš.

Dobrovoľníci z Horskej služba Malá Fatra a Lenkini kamaráti už po nej pátrali od stredy 29.1. Zamerali  sa na turistické chodníky zelenej značky vedúci na Zajacovú a priľahlé zvážnice, žľaby a potoky. Jedna skupina sa vydala na Snilovské sedlo a Chleb, kde prehľadala chodník a žľaby spadajúce z Chlebu. Ďalšia skupina prehľadala chodník do sedla Bublen a následne dolinu spadajúcu do Belianskeho potoka.

Dňa 30.1. vo štvrtok sa skupina dobrovoľníkov opäť stretla ale tento krát na Novom dvore vo Vrátnej doline. Skupina ôsmych dobrovoľných záchranárov HS a dobrovoľníkov z Lenkiných kamarátov sa vydala trasou cez Baraniarky na Chrapáky a odtiaľ do Bránickej doliny. Druhá skupina siedmych dobrovoľných záchranárov HS a dobrovoľníkov z Lenkiných kamarátov prehľadávala trasu po zelenej značke smerom na Sedlo za Kraviarskym. Tretia skupina prehľadávala priestor nad Chatou Vrátna smerom na Snilovské sedlo a následne žľaby spadajúce smerom na zelenú značku vedúcu na Sedlo za Kraviarskym. Počas pátrania prebehol kontakt s príslušníkmi HZS, pri ktorom boli požiadaní, aby informovali o tom, ktorú časť terénu prehľadali. Na požiadavku odpovedali, že je potrebné sa opýtať oblastného riaditeľa HZS Malá Fatra, keď že nikto z nich v tom čase neplní úlohu hovorcu.

Ďalšie pátranie prebiehalo nasledujúci deň 31.1. v piatok. Následne prebehla komunikácia oblastným riaditeľom HZS Malá Fatra o tom, ktoré chodníky a oblasti Malej Fatry sú už prehľadané. Po komunikácií s oblastným riaditeľom HZS Malá Fatra, ktorý poskytol informácie o tom, že 99% chodníkov v Malej Fatre je skontrolovaných. Po neustálom zisťovaní a vypytovaný sa občanov Šútova a Turan sa podarilo dobrovoľníkom z Horskej služby zistiť informáciu, že Lenka bola videná ako kráča smerom na chatu pod Chlebom. nám z dostupných informácií vyplynul predpoklad, že práve v oblasti nad alebo pod modrou značkou vedúcou zo Šútova cez Mojžišove pramene na Chatu pod Chlebom by sa mohla Lenka nachádzať. Rozdelenie do skupín prebehlo v obci Šútovo. V ten deň sa na pátracej akcii zúčastnili: Horská služba Malá Fatra, Psovodi záchranári Žilina, Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa a dobrovoľníci. Rozdelenie do pátracích skupín bolo nasledovné:

  1. skupina prehľadávala so psami trasu vedúcu zo železničnej stanice popri ceste 1.triedy k Šútovským jazerám, priľahlé porasty a terénne nerovnosti, neskôr prehľadávala oblasť lesa vedúceho ponad zelenú značku na Zajacovú.
  2. skupina prehľadávala so psami úsek modrej značky z obce Šútovo po Šútovský vodopád.
  3. skupina prehľadávala so psami úsek modrej značky od Šútovského vodopádu po Chatu pod Chlebom a žľaby spadajúce na túto značku (táto skupina neskôr našla hľadanú osobu).
  4. skupina prehľadávala náročný terén v oblasti nad Šútovským vodopádom, v žľaboch vedúcich od modrej značky smerom dole do Šútovského potoka a oblasť s miestnym pomenovaním Tesné.
  5. skupina zisťovala v obci Šútovo a Turany, či niekto Lenku nevidel prechádzať v inkriminovanú dobu obcou, pričom sa podarilo získať informácie od troch ľudí, že Lenka bola videná kráčať smerom na Chlebskú chatu.

Približne o 12.10 bola nájdená Lenka spadnutá v miernej úžľabine . Po príchode bola identifikovaná na základe oblečenia.  12.20 oznámila 3. skupina vedúcemu poverenej akcie Richardovi Zaprihačovi, že našla telo hľadanej. Prebehlo navádzanie vrtuľníka do blízkosti miesta nešťastia. Vrtuľník vysadil príslušníkov HZS, ktorí následne nájdenú Lenku nabalili do vaku, na nosidlá a dali do vrtuľníka.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri pátraní po Lenke, či už priamo na pátracích akciách, alebo podávali informácie, ktoré viedli k jej nájdeniu.