o dlhom hľadaní ruín v okolí  Žiliny sa nám konečne  podarilo nájsť tu správnu  a vybavili sme si aj neobmedzený vstup. Majiteľ vyhovel našej žiadosti a o vstup na ruinu za účelom výcviku záchranárskych psov a tým nám umožnil  ďalej zdokonaľovať  naše psi. Máme k dispozícii dve ruiny, ktoré sú dosť podobné k reálnemu  prostrediu  po živelných pohromách. Tieto ruiny budeme využívať na výcvik a skúšky kým budú k dispozícii.