Medzinárodné skúšky Varín 2014

Dňa 4.5.2014 náš klub organizoval skúšky podľa IPO-R, ktoré boli plánované aj v kalendári ZKZ na rok 2014. Na skúšky sa prihlásilo 7 ľudí  troch klubov zo Slovenska. Dvaja účastníci z BKZB Bratislava na skúšku RH – E ruina a RH – TB, dvaja z KZZ Martin skúšky RH – E plocha a traja z nášho klubu Anna Dratnalová RH-E ruina, Jozef Vrábel RH-TA a Martin Ďurnek RH-TB. Skúšky nám pískala Andrea Adamčiaková. Skúšky prebiehali v dobrej nálade k čomu nám pomáhalo aj počasie, ktoré nám ráno robilo malé problémy. Ako prvé sme sa pustili na špeciálne práce na ploche. Psi ukázali, čo mali a nezvestná osoba bola vždy nájdená. Potom sme sa presunuli na špeciálky do ruín, areálu PCHZ. Tu už bol pripravený na pohľad nie moc náročný terén, ale po prvých krokoch každý zistil, že to tak nie je. Vratké paneli, nestabilné kamene trčiace roxory, diery a rôzne otvory po pivniciach a šachtách. Ale aj tu ukázali psíci, že sa nezľaknú. V ruine  sme mali zastúpenie všetkých troch obťažnosti týchto skúšok. Dvaja skúšajúci na  „E“ nemali problém. Mladá Vanda s Aničkou ukázali čo mali a bolo po špeciálke. Už čosi horšie to bolo u nášho Jožka, čo skúsil obťažnosť „A“ tu si Jožkova Giada nerozumela so svojím psovodom a po nájdení prvého figuranta a krátkom štekaní sa rozhodla ísť skontrolovať svojho psovoda a odišla od figuranta a tým Jožko nevedel analyzovať kde je figurant ukrytý bolo to označené ako falšak to je -40b. a už to bolo málo na minimum v ruinách. Lepšie na tom boli psovodi ktorí išli na „B“. Jeden z nich bol Martin s Dorkou. Dostali inštrukcie od rozhodcu o akú časť ruiny sa jedna a šlo sa na vec. Po priamom vyštartovaní Dora narazila hneď na prvého figuranta, ktorý bol v rúre. Po vyslaní  z miesta nálezu sa po chvíli ozýva štekot „druhý“ ten bol v podzemí.  Tak šup ešte jedného a tak aj bolo. Psovod ani nedošiel na východzie   stanovisko a už štekala zas. Bola to rýchla čistá práca. Potom sme sa presunuli na cvičisko PZŽ SR do Varína. Tu už bolo prichystane občerstvenie káva, čaj, niečo sladké a ako inak párky. Psovodi ukázali so svojimi psami natrénovanú poslušnosť a obratnosť  a bolo po skúškach. Krátke vyhodnotenie zo strany rozhodcu „ skúšky prebehli korektne a bez problémov a bez námietok k usporiadateľom skúšok“  a skoro všetci spokojný. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným rozhodcovi Aďke Adamčiakovej, veducej skúšok Veronike Toholovej a Zuzke Repáňovéj, účastnikom skúšok, že pristupovali korektne ku skúškam, všetkým figurantom, čo ležali na nepohodlnej zemi a všetkým, ktorý sa podieľali na hladký priebeh skúšok.