Ukážka pre materskú škôlku v Žiline na ulici Vendelína Javorku.

Naša ďalšia zastávka bola v MŠ Vendelína Javorku v Žiline, ktorú sme po krátkom hľadaní úspešne našli. Predviedli sme deťom, čo naše záchranárske psi dokážu a porozprávali im, ako nám v našej dobrovoľnej práci pomáhajú. Nakoniec si mohli všetci pohladkať naše psíky a Dorka im ukázala ako sa má správne preskakovať z pneumatiky na pneumatiku. Svojim výkonom rozžiarila tváričky nie len deťom, ale aj dospelým a zožala veľký úspech a obdiv.