Ukážka Čadca pre Materskú škôlku.

Prvý krát sme do Materskej škôlky zavítali v roku 2009 v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci. Dnes sme tu opäť, aby sme deťom predviedli prácu našich záchranárskych psov.  Naša ukážka zaujala aj pani kuchárky, ktoré dostali prísny zákaz brúsiť nože, keď sa deťom predstavil náš Oliver. Všetkým sa ukážka veľmi páčila. Po zodpovedaní zvedavých otázok si deti mohli pohladkať psíkov  a aj Olivera.