Ukážka pre Červený kríž – Solinky.

Dňa 19.08.2014 sme prijali pozvanie od našich kolegov z Červeného kríža do Denného tábora, ktorí organizovali. Deťom sme porozprávali o našej dobrovoľníckej práci psovodov a predviedli krátku ukážku s našimi štvornohými kamarátmi. Na tváričkách im vyčaril úsmev aj náš krochkajúci kamarát Oliver. Deti kládli zvedavé otázky a nakoniec nás odprevadili k autu a zamávali nám na cestu.