Náš klub nenecháva nič na náhodu a zorganizoval dvojdňové školenie Prvej pomoci u našich kolegov v dome HS Malá Fatra.  Na školenie sme si pozvali profesionálneho záchranára z dlhoročnými skúsenosťami zo zásahov a tohto času školiteľa hasičov na Hasičskej škole v Žiline  Bohuša Ondráčku, ktorého dopĺňal MuDR. Miroslav Gazdík a Michal Palovič  z červeného kríža. Školenie sme mali rozdelené do dvoch dní. Prvý deň sme preberali teoretickú časť simulovaných situácii. Tento deň bol veľmi náročný a skončili sme až vo večerných hodinách. O tylové zabezpečenie sa postaral náš bulharský kolega žijúci na Slovensku z DHZ Nesluša, ktorý si pre nás pripravil špeciality s bulharskej kuchyne a naplnil naše prázdne brušné dutiny. Na druhý deň sme nafingovali tri simulované záchranné akcie v okolí chaty. Prvá simulácia bola zavalený robotník v úzkom priestore, kde bolo podozrenie na poranenie chrbtice a hrozil ďalší zával. Druha situácia bola ležiaci muž  na voľnom priestranstve kde záchranári mali zhodnotiť o akú diagnózu sa jedná a ošetriť ho podľa svojich možnosti a tretia bola už z diaľky jasná, že sa jednalo o samovraha obesenca, kde bolo treba  zvládnuť niekoľko situácii naraz. Zvesiť obeseného, skontrolovať životné funkcie osoby, kde mali pripravenú figurínu na resuscitáciu, zvládnuť a usmerniť miestneho baču, ktorý obesenú osobu našiel a bol v šoku. Na záver druhého dňa sme zhrnuli a vyhodnotili školenie ako veľmi úspešné. Týmto by som chcel poďakovať ešte raz p. Bohušovi Ondráčkovi, MuDR Miroslavovi Gazdíkovi, Michalovi Palovičovi, figurantom z DHZ Nesluša, členom HS Malá Fatra za poskytnutie priestorov a organizátorovi Martinovi Ďurnekovi.