Ukážka pre kynologický krúžok.

Naša kamarátka vedie kynologický krúžok počas detskej družiny na základnej škole. Pozvala si nás, aby sme vysvetlili deťom našu dobrovoľnú činnosť. Deti sa tešili už niekoľko dní dopredu, lebo bolo im prezradené, že ich neprídeme pozrieť len MY a naši štvornohý kamaráti ale aj nezvyčajne zvieratko , ktoré sa volá Oliver. Niektorí  už vedeli, že sa jedna o prasiatko , lebo ho videli v televízie.  Tak dostali za úlohu kto nakreslí najkrajšie prasiatko teda Olivera. Počas našej návštevy nám kládli rôzne otázky týkajúce sa našej kynologickej práce  a hlavne sa pýtali na Olivera. Ukázali sme im ako nás poslúchajú psici a samozrejme Oliver. Pri odchode sme si urobili fotografiu na pamiatku a deti nám podarovali všetky kresby na ktorých bol nakreslený Oliver. My im za to veľmi ďakujeme a kresby si zavesíme do našej klubovne na pamiatku.