Národné skušky v Bratislave 11.10.2014

Dňa 11.10.2014 sme sa zúčastnili národných skúšok v Bratislave, ktoré boli plánované v ZKZ kalendári na tento rok. Z nášho klubu sa zúčastnili štyria členovia Jožko Vrábel na skúšku SPZP R1, Anička Dratnalová na SPZP R1, Maťa Reková na SPZP R1 a Martin Ďurnek na SPZP P3 a ďalší štyria z klubu CCES a s BKZB. Z dôvodu veľkej účasti sme mali dvoch rozhodcov Jána Pöthe a Helenu Pavlíkovú, ktorí si nás rozdelili do dvoch skupín. Rozhodca Ján Pöthe si vzal na starosť skúšku Dáši Banerovej s BKZB, ktorá bola prihlásená na skúšku SPZP S1 a dve plochy, v ktorej bol aj náš člen Martin s Dorku. Helena Pavlíková si zobrala na starosť piatich ľudí, ktorí všetci skladali skúšku v ruine. Po vypracovaní špeciálnych prác sme sa stretli na cvičisku a tu sme absolvovali druhú časť skúšok obratnosť. Ako to býva na skúškach niekomu sa darí a niekomu zas nie. Z ôsmich zúčastnených sa podarilo zložiť skúšku len trom. Z nášho klubu bol ten spokojný len Martin s Dorkou, ktorý úspešne absolvoval najvyššiu skúšku. Naši ďalší traja členovia nemali to šťastie a budú si musieť skúšku zopakovať ešte raz. Ďakujeme organizátorom a rozhodcom za objektívne hodnotenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.