Cassovia Rescue Cup 2014 – Košice.

V sobotu 18.októbra sa konal I. ročník Cassovia Rescue Cup 2014, pretek podľa IPO-R so zadaním skúšky, ktorého sa zúčastnili psovodi z Bratislavy BKZB, zo Žiliny PZŽ SR a z Košíc KEKZB. Spolu 18 účastníkov zabojovalo o poháre, medaile a krásne ceny od skvelých sponzorov. Na cely pretek dohliadali dve spravodlivé rozhodkyne Ing. J. Slačková, Bc. A. Adamčiaková. Z nášho klubu sa zúčastnilo 9 členov. Napokon dostatočný počet bodov na zápis skúšok dosiahli len traja naši členovia Ján Tiefenbacher obsadil prvé miesto v kategórií IPO  RH – E T v počte bodov 154, Martina Reková druhé miesto v kategórií IPO RH – T A  počte bodov 252 a Martin Ďurnek prvé miesto v kategórií IPO RH -FL B v počte bodov 279 a zároveň obsadil celkové druhé miesto preteku. Napokon si víťazný pohár celého preteku odniesol domov  člen Košickej brigády  MuDR.  Stacho Ladislav. Všetkým, ktorí na CRC 2014 uspeli srdečne blahoželáme a tým, ktorým to  nevyšlo tak držíme palce na budúci rok v ďalšom ročníku  CRC 2015.