Klubové skúšky – jar 2015.

Dňa 11.04.2015 sa konali klubové skúšky, ktoré nám slúžia ako previerky pre našich psov pri nasadení do ostrých pátracích akcii. Preskúšanie prebiehalo podľa nového vnútorného skúšobného poriadku nášho klubu PZŽ SR. Skúška sa skladala z troch cvikov poslušnosti a to  odloženie psa s rušivými vplyvmi, nosenie psa cudzou osobou a ovládateľnosť na diaľku teda méty. Ďalej z vyhľadávania na dvoch plochách o rozmere 150×300 krokov, kde boli stratené osoby v počte od 1 do 5 a jednej ruiny 100×100 krokov, kde boli zavalené osoby od 1 do 4. V ruine bolo tiež 5 predmetov s ľudským pachom. Medzi jednotlivými prehľadávanými úsekmi boli dva cca 5 kilometrové pochody. Táto skúška mala za úlohu preveriť celkovú pripravenosť záchranárskeho tímu po psychickej aj fyzickej stránke.

Na skúške sa zúčastnili dva záchranárske tímy, Martin Ďurnek s Dorkou a Jozef Vrábel s Giadou. Začali sme poslušnosťou na cvičisku o deviatej hodine ráno a potom sme sa presunuli na prvú plochu. Tu sa začala hra nervov a boj s časom. Nakoľko na každú plochu mal ZT časový limit 30 minút a po prehľadaní zvereného úseku čas na presun 75 minút. Po každom pochode mal ZT čas na oddych minimálne 30 minút. Ako prvý ZT nastúpil Martin s Dorkou a po ňom Jozef s Giadou. Oba ZT prehľadali postupne zverený úsek a hneď pokračovali v presune na druhé stanovisko. Až po prehľadaní druhej plochy si mohli trochu vydýchnuť, nakoľko až tu sa dozvedeli či našli všetky stratené osoby.

Po prehľadaní druhej plochy nasledoval posledný presun na ruinu. Tu už bolo badať prvé známky únavy na psoch aj psovodoch. No čas bol neúprosný a ZT mal 30 minút na prehľadanie posledného úseku.

Martin s Dorkou svojim výkonom nijak neprekvapili. Už takmer desať ročná Dorka len potvrdila, že titul záchranársky pes nosí oprávnene. Naopak Jožko s Giadou nás konečne po toľkých neúspechoch milo prekvapili svojim výkonom a hlavne tým, že samotný Jožko konečne nestratil nervy a držal sa až do konca. Blahoželáme

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, čo sa na organizácii skúšok podieľali a pomohli pri jeho realizácii. Ďakujem