Medzinárodné skúšky IPO-R Varín.

Dňa 2.5.2015 sa vo Varíne konali skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku. Skúšky sa začali o 8 hodine zahájením, kontrolou čipov a očkovacích preukazov. Na skúšky sa prihlásilo 9 psovodov z toho z nášho klubu to bol Ján Tiefenbacher, Dagmar Pivková,Jozef Vrábel a Martina Reková.

Z BKZB sa prihlásil rovnaký počet psovodov a to Iveta Lipovská, Ladislav Mackových, Lucia Valentovičová a Matej Šiška a z Dog Academy to bola Lenka Weissová. Od začiatku skúšok sa psovodom veľmi nedarilo a jediný tím, ktorý splnil limit špeciálnej práce v ruine bola Lenka Weissová so psom Yogi. Po špeciálkach v ruine nasledovalo hľadanie v lese. Tu nás potešila svojim výkonom  Dáška a Bekina, ktoré zvládli prvú časť skúšky RH- FL E. Skúšku v lese sa ďalej podarilo urobiť žiaľ len Lucke Valentovičovej. Nasledovala už len posledná časť skúšok a to poslušnosť. Aj napriek tomu, že ,,v hre“ boli už len traja psovodi, dokončiť celú skúšku boli povinní všetci. Dáška, Lenka aj Lucia poslušnosť zvládli a to znamená, že úspešne urobili skúšky RH- FL E, RH FL B a RH T B. Ostatní psovodi si odniesli zo skúšok veľa skúseností a dúfame, že ich neúspech neodradí, ale naopak posunie ďalej. Na záver poďakovanie patrí rozhodkyni Helene Pavlíkovej a všetkým, ktorí sa akokoľvek zúčastnili na organizácií a priebehu celých skúšok.