1.  Výročie Horskej služby Malá Fatra.

V sobotu 16.05.2015 sme sa zúčastnili krásneho okrúhleho jubilea 60 výročia založenia Horskej Služby Malá Fatra. Bol to krásny deň na ktorom sa prezentoval náš klub PZŽ SR a predviedol kynologické ukážky. Na akcii sa predviedli aj iné dobrovoľné organizácie ako DHZ Priekopa, ORS a ďalšími záchranári. Chlapci z HS Malá Fatra organizáciu tohto výročia zvládli na výbornú, boli sme svedkami záchrannej akcie zo skaly pomocou vrtuľníka, kde aktérmi boli priamo záchranári z Horskej služby Malá Fatra a ďalšie atrakcie pre verejnosť ako lezecké steny pre verejnosť, lanovka a množstvo ďalších.

Týmto by sme sa chceli poďakovať za pozvanie a dúfam, že sa budeme stretávať na takýchto veselých akciách pre verejnosť a nie na ostrých pátračkách so smutným koncom.