Výcvikový týždeň vo vojenskom obvode Lešť.

Tak ako minulý rok aj tento rok sme boli pozvaní do vojenského výcvikového priestoru Lešť. Do tohto priestoru sa nedostane len tak hocikto a hocikoľko ľudí za čo sme vďační ZKZ (Združenie kynológov záchranárov) organizácií, ktorá nás zastrešuje. Túto príležitosť mohli využiť len traja naši členovia, nakoľko bol počet psovodov obmedzený. A tak v pondelok 1.6.2015 Dáška, Miška a Veronika ,,nalodili“ našu záchranársku sanitku so 6 psíkmi a vyrazili na dlhú cestu. Tá bola síce trošku komplikovaná, ale po malom blúdení sa im predsa podarilo doraziť na správne miesto. Tam už ich vítali psovodi z CCES a Dog Academy. Spolu 10 psovodov sa rozhodlo hneď prvý deň využiť ruinu, kde sa začalo jednoduchými štekačkami. Každý deň sme sa snažili cvičiť vo vojenských priestoroch, najmä v ruinách ale aj lesoch. Keďže neďaleko od nás trénovali aj vojaci, bolo často počuť streľbu. To však ani jednému psíkovi nerobilo problém a za tých 5 dní si na tento zvuk aj zvykli. V priestore sa nachádza aj jazero, ktoré slúži ako vodné cvičisko no pre našich dunčov bolo príjemným osviežením. Dievčatá so svojimi chlpáčmi boli nadšené a radi si zopakujú výcvikový týždeň na Lešti aj o rok.