Ako dobrovoľné občianske združenie sme sa zúčastnili už mnoho ukážok, najmä pre škôlky a školy.Tentokrát sme však navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Na ukážke sme sa zúčastnili vo väčšom počte a to Maťo s Dorkou, Zuzka s Natanom, Dáška s Bekinou, Veronika so Zarou, Miška s Benym a Maťo so Zarou. V zariadení bola prevažná časť mužov, ktorí sa s radosťou zapájali ku nám. Predviedli sme im poslušnosť, vysielanie na méty a celkovú spoluprácu medzi psom a psovodom. Priniesli sme tiež prasiatko Olivera, ktorý ukázal, že dokáže za sladkú odmenu cvičiť ako pes a vyhľadať stratenú osobu. Seniori si na záver mohli pohladkať všetky psíky vrátane Olivera a my veríme, že sme im svojou prítomnosťou trošku spestrili deň.