plynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil v poradí už tretí ročník medzinárodného záchranárskeho preteku CASSOVIA RESCUE CUP, ktorý organizoval Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky v spolupráci s Košickou kynologickou záchranárskou brigádou. Výkony psov a ľudí boli hodnotené podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO-R pod taktovkou uznávaného českého rozhodcu Daniela Sedláka. Po splnení limitov špeciálnych pachových prác a poslušnosti bola psovodom udelená skúška.Tieto limity sa podarilo splniť 11 psovodom z celkového počtu 17, v kategóriách vyhľadávanie na ploche – v lese, alebo vyhľadávanie zavalených osôb  v sutine. „Uvedené výsledky nás veľmi tešia a svedčia o slušnej úrovni  pripravenosti  slovenských psovodov pre reálne pátracie akcie“ uviedol Kamil Jeremiáš, prezident Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky.