Interné školenie prvej pomoci KZZ SR

V dňoch 6.11. – 8.11.2015 sa v pristoroch chaty dobrovoľnej horskej služby konalo interné školenie prvej pomoci v rozsahu 33 hodín. Školenia sa zúčastnili členovia KZZ SR, KZB Trenčín a KZB Žilina – Varín a PZŽ SR. Školenie bolo zamerané na nácvik všeobecných zručností v poskytovaní prvej pomoci, no aj na špecifiká poskytovania prvej pomoci nájdenej
osobe počas pátracej akcie, transportné pomocky a transport ranenej – nájdenej osoby. Školenie bolo ukončené záverečným testom, ktorý všetci zúčastnení zvládli.