V rámci dobrej spolupráce s územným červeným krížom sme boli požiadaný o kynologickú ukážku pre základnú školu. My sme žiadosti ako vždy vyhoveli a na ukážku sme prišli. Aj keď len vo dvojici, ale predviedli sme ako vždy zaujímavú ukážku s Dorkou, Natanom a s Oliverom.