V dňoch od 11 do 13.12.2015 sme sa stretli u našich kolegov a kamarátov v Terchovej na Dome Horskej služby Malá Fatra na koncoročnej kapustnici s tematikou 70 rokov. Na tejto koncoročnej akcii sa zúčastnilo viacero kynologických klubov ( KZB Košice, Trenčín, Sar Da, Žilina – Varín) a kamarátov. Keď že náš klub bol domáci tak zabezpečoval kapustnicu o ktorú sa nám postarala naša dvorná kuchárka Daška. Keď sa začali schádzať naši prví kamaráti už rozvoniavala kapustnička po celej chate. Po krátkom privítaní všetkých zúčastnených sme sa prezliekli do kostýmov a zábava mohla začať. Ty najvytrvalejší sa zabávali až do rana. V sobotu do obeda podaktorí využili krásnu prírodu a šli sa prejsť. Poobede sme sa zúčastnili dvoch školení. Prvé školenie viedol Kamil Jeremiaš zamerané na Manažment pri pátracích akciách a druhé školenie viedol Laco Stacho a to bolo zamerané na INSARAG. Nedeľne dopoludnie podaktorí ľudia využili na cvičenie pachových prác v blízkom okolí chaty. Túto akciu môžeme radiť do tých vydarených a tešíme sa na ďalšiu akciu na ktorej sa zídeme zas v tak veľkom počte.