V dňoch 26-28.02.2016 sme sa podľa plánu kalendára akcii zúčastnili topografického školenia v Terchovej u našich kolegov z horskej služby na ich základni vo Vratnej na Dome HS Malá Fatra. Školenie viedli dvaja inštruktori Richard Zaprihač a Jozef Gašica. Školenia sa zúčastnili všetky Kynologické záchranné brigády zo Slovenska. Čakalo nás veľa práce a tak sme začali hneď v piatok a pekne od začiatku. Mapy, buzoly, GPS zariadenia a rozdelenie úsekov pri pátracích akciách na sektory. V sobotu do obeda sme pokračovali ešte v teórii a po obede sme začali s praktickým výcvikom. Podvečerných hodinách sme prešli na teóriu pátracích akcii a rozoberali sme problematiku pridelených sektorov počas pátracích akciách. Ako najlepšie rozdeliť oblasť na sektory ako sa pohybovať v teréne. V nedeľu si mal každý možnosť vyskúšať pátranie na pridelenom sektore a zároveň hneď vyhodnotiť na počítači jeho taktiku. Toto cvičenie bolo veľmi dôležité a užitočné, lebo väčšina pátracích akcii sa odohrávajú v neznámom prostredí a tam si pomáhame práve prostriedkami na to určené ako sú mapy, buzoly a GPS zariadenia. Týmto by som chcel v mene všetkých zúčastnených poďakovať naším školiteľom z HS Malá Fatra.