Dnešný deň sme strávili v spoločností deti v obci Strečno pri akcii „Vítanie jari“, ktorú organizovala Stredoslovenská energetika, a. s. Na tejto akcii sme deťom predviedli našich štvornohých priateľov a porozprávali sme im o našej dobrovoľnej záchranárskej činnosti.