Košice Rescue usporiadal Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Paňovce v dňoch 19 – 22. mája. Cvičenia sa zúčastnili psovodi z Košíc, Žiliny a Trenčína a tiež dobrovoľní hasiči z obce Ruskov a Nováčany.

Cvičenie poukázalo na potrebu vykonávania podobných cvičení častejšie aby sa jednotlivé zasahujúce zložky čo najlepšie zoznámili s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú pri reálnych zásahoch.

Ako kladné stránky cvičenia hodnotím najmä organizáciu a rôzne modelové situácie. Tie boli počas štyroch dní nasimulované veľmi reálne a tak sa pri týchto zásahoch kládol dôraz na vážnosť situácie a možného ohrozenia ľudského života. Zasahujúci mali možnosť precvičiť si spoluprácu a komunikáciu aj s inými zložkami na mieste. Taktiež mali možnosť vidieť ich spôsob práce a nasadenie v teréne.

Cvičenie, ktoré trvalo štyri dni preverilo pripravenosť psovodov a hasičov v prípade:

– požiarov opustených budov, – výbuchu továrne a vyhľadávaní a vyslobodzovaní zavalených osôb, – zosuvov pôdy v dôsledku prívalových dažďov a záplav, – evakuácii osôb pomocou člnov, – zabezpečenia protipovodňových opatrení, – nočných pátracích akcií.

Psovodi mali možnosť precvičiť si jednotlivé zásahy so svojimi psami v rôznych terénoch aj podmienkach, nakoľko sa cvičilo za každého počasia, počas denných aj nočných hodín. Prínosom cvičenia bola možnosť otestovať kynologické dvojice, ktoré nevedeli počas štyroch dní kedy budú povolané na výjazd. Psovodi dokázali, že vedia spolupracovať ako jeden tím aj keď mali v skupine psovoda z iného ako domáceho združenia. To, že svoju prácu odvádzali mimoriadne dobre svedčí aj rýchlosť dobre a správne prevedených záchranných zásahov. Počas týchto dní bol evidentný progress ako u psovodov tak aj u hasičov, ktorí sa dokázali ako úplní nováčikovia bez problémov aklimatizovať a skvele tak zvládali úlohy kedy vytvárali so psovodmi dvojice.

Kladnou stránkou bola aj angažovanosť členov KZZSR, ktorí celé cvičenie pripravovali dlhé týždne a v úlohe komisárov rozdávali veľmi cenné rady a riešenia krízových situácií, vďaka ktorým sa predchádzalo následným možným problémom. Treba taktiež pozitívne hodnotiť všetky pripravené modelové situácie ako aj zapojenie figurantov, ktorí svoje úlohy hrali počas zásahov niekoľko hodín maximálne profesionálne, za čo im patrí naša vďaka.

Priebeh tohto cvičenia ukázal, že cvičenia tohto typu sú stále veľmi aktuálne a vytvárajú predpoklad schopnosti zasahovať jednotlivých dobrovoľníkov v krízových situáciách.

Za psovodov a dobrovoľných hasičov organizátorom Ďakujem a budem dúfať, že si naše vedomosti a získané skúsenosti preveríme na nejakom ďalšom cvičení.

Foto na stranke www.kzzsr.sk