Ako každý rok môžete svojim príspevkom 2% z vašej zaplatenej dane pomôcť našej organizácii. Vašim darom pomôžete skvalitniť  výcvik záchranárskych psov a psovodov, ktorí sa aktívne zúčastňujú školení na skvalitnenie našej záchranárskej práce. Naše psy sú často využívane na pátracie akcie po nezvestných osobách. Vďaka vášmu príspevku 2% budeme môcť  naďalej nezištne pomáhať ľudom, čo budú potrebovať našu pomoc.

Tlačivo pre právnické osoby: TU

Tlačivo pre fyzické osoby: TU