Ukážka pre SOŠ Kysuckom Novom Mestom (22.5.2017)

Dostali sme znovu pozvanie na školu SOŠ strojnícku v Kysuckom Novom Meste, kde sme študentom priblížili našu prácu dobrovoľného psovoda záchranára. V krátkej prednáške sa študenti dozvedeli ako funguje naše občianske združenie, čo by mal ovládať psovod záchranár, s kým spolupracujeme, ako prebieha pátracia akcia, kto nás môže osloviť a požiadať o pomoc pri pátraní po nezvestnom. No a v krátkej praktickej ukážke sa im predstavil náš štvorročný nemecký ovčiak Natan, ktorý sa najradšej hrá so svojou hračkou-aportom.